Logo
Print deze pagina

Belastingvrij € 100.000 schenken vanaf 2017 weer mogelijk

In het laatste kwartaal van 2013 en 2014 was er een tijdelijke regeling waar men tot maximaal € 100.000 belastingvrij kon schenken als deze werd aangewend voor de eigen woning.

Deze vrijstelling gold voor iedereen. Ook was er géén leeftijdseis. In 2017 wordt dit opgevolgd door een blijvende regeling, echter wel met een aantal aanpassingen.

De huidige regelingen voor schenken
Jaarlijkse vrijstellingen.
De ontvanger van een schenking betaalt schenkbelasting als de waarde van de schenking hoger is dan een bepaald bedrag. Zo is elke niet vrijgestelde schenking onderworpen aan schenkbelasting. Het tarief van de schenkbelasting, dat tussen de 10% en 40% ligt, is niet alleen afhankelijk van de hoogte van de schenking, maar ook van de relatie tot de ontvanger. Voor 2016 gelden de volgende algemene vrijstellingen:
• Relatie ouder en kind: € 5.304
• Geen relatie ouder en kind: € 2.122

Eenmalige vrijstellingen.
Dit zijn vrijstellingen die de ontvanger maar één keer in zijn leven mag gebruiken. U mag als ouders eenmalig € 25.449 (2016) schenken per kind in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar. Deze vrijstelling komt in dat jaar in plaats van de algemene vrijstelling voor ouders en kinderen van € 5.304 (2016). Uw kind mag zelf bepalen wat hij of zij met dat geld doet. U mag het bedrag verhogen tot € 53.016 (2016), maar dan moet het meerdere worden gebruikt voor de financiering van een eigen woning of een dure studie.

Is diegene aan wie u wilt schenken 40 jaar of ouder, maar heeft hij of zij een partner die jonger is dan 40 jaar? Dan kan men tóch gebruik maken van de eenmalige vrijstelling.

Versoepeling eenmalige vrijstelling 2017 t.b.v. de eigen woning
Blijvende regeling.
In 2017 komt er een blijvende regeling waarbij de eenmalige vrijstelling van € 100.000 niet is beperkt tot schenkingen van ouders aan kinderen. Het maakt dus niet uit door wie de schenking wordt ontvangen. Wel dient de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud te zijn. De schenking moet worden aangewend voor:
• aankoop van een eigen woning;
• verbouwing van de eigen woning;
• aflossing van de eigen woning schuld;
• aflossing van een restschuld die is ontstaan bij de verkoop van een eigen woning;
• een erfpachtcanon bij een eigen woning met af te kopen erfpacht.

Een andere belangrijke versoepeling is dat de vrijstelling in drie opeenvolgende jaren kan worden benut.

Inhaalmogelijkheid.
Heeft u in 2015 of 2016 reeds een eenmalige schenking aan uw kind gedaan? Dan mag u vanaf 2017 nog een aanvullende schenking doen totdat u de volledige vrijstelling van € 100.000 (vrijstelling 2017)  heeft benut. Mits de ontvanger inmiddels niet ouder is dan 40 jaar. Vanaf 2019 is dit niet meer mogelijk. Deze inhaalmogelijkheid geldt niet voor eenmalige schenkingen die u heeft gedaan in 2013 en 2014.

Neem eens een kijkje op:
www.abk-belastingadvies.nl
of op www.zzpvenray.nl

  • Beoordeel dit item
    (0 stemmen)
  • Gepubliceerd in Zakelijk
  • Lees 2807 keer
Ontwikkeld door Intoappsnwebs | Venray boeit! © 2020