Bronzen Waarderingspenning voor Rob Greevink

Rob Greevink heeft uit handen van wethouder Lucien Peeters de Bronzen Waarderingspenning van de gemeente Venray ontvangen. De Waarderingspenning werd uitgereikt tijdens de viering van het 40-jarig jubileum van taekwondovereniging Tong-il Venray.

Rob Greevink (60) verzorgt al veertig jaar meerdere avonden per week taekwondotrainingen voor Tong-il Venray. Daarnaast begeleidt hij regelmatig leden naar wedstrijden en examens en verzorgt hij gasttrainingen en demonstraties. Ook gaf hij incidenteel trainingen op basisscholen en voortgezet onderwijs.

Onder leiding van Rob Greevink heeft Tong-il een wereldkampioen voortgebracht, diverse Europese kampioenen en veel medaillewinnaars op WK’s, EK’s en NK’s. Gedurende zijn voorzitterschap van de vereniging gaf hij richting aan de doelstellingen van Tong-il Venray.

Lees meer...

Twee jubilarissen bij Koninklijk Sint Willibrordusgilde Geijsteren

Tijdens de jaarvergadering van het Koninklijk Sint Willibrordusgilde Geijsteren werden twee trouwe leden met een indrukwekkende staat van dienst gehuldigd.

Chris Jakobs, 40 jaar lid, begon zijn gildeloopbaan als tamboer. Hij stond bekend om zijn stevige slag en roerde de trom tot in 1996. Van 1982 tot 1986 was hij bestuurslid en in 1983 werd hij gildekoning. Ook tegenwoordig speelt Chris nog een prominente rol binnen het gilde als een van de vaste zilverdragers.

Met 50 lidmaatschapsjaren verslaat Jan Weijers vrijwel alle Geijsterse gildebroeders. Het zware geweer, dat gebruikt wordt bij het afvuren van saluutschoten, droeg hij lange tijd met trots. Ook Jan was bestuurslid van 1989 tot 1995. Daarnaast zet hij zich al meer dan 25 jaar in voor het slagen van de oud-ijzeractie, waarvoor hij sinds 1990 is hij contactpersoon is.

Beide gildebroeders ontvingen een oorkonde, aansluitend werd naar goed gebruik het glas op hen geheven. 

Lees meer...

Sporten is mensen met elkaar verbinden

Maandagavond 23 november kwamen sportverenigingen en sportprofessionals uit Noord-Limburg bij elkaar om van elkaar te leren en te netwerken. ‘We mogen dit jaar 2,5 keer meer deelnemers ontvangen tegenover vorig jaar,’ vertelt Koen Kramer, projectleider van het Sportcafé XL bij Clubtotaal. ‘Een mooi resultaat waar we meer dan trots op zijn.’ Deelnemers hadden de keuze uit een 15-tal workshops en de avond werd geopend door cabaretier Peter Heerschop.

Hoe profileert een vereniging zichzelf in 2015? Hoe kunnen ze een gezonder aanbod in de sportkantine aantrekkelijker maken? Hoe passen ze het sportaanbod aan zodat mensen met een beperking ook mee kunnen sporten? Hoe zorgen ze ervoor dat trainers en coaches weerbaar zijn? Vragen waar veel verenigingen en professionals mee zitten komen aan bod tijdens het Sportcafé XL. In de 15 verschillende workshops kwamen onder andere bovenstaande thema’s aan bod.

Lees meer...

Venraynaar Rudy Verhagen geridderd

Rudi Verhagen heeft tijdens het Open Nederlands Kampioenschap en Internationaal Judotoernooi voor G-judoka’s van burgemeester Hans Gilissen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt gekregen. Rudi Verhagen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje- Nassau.

Rudi Verhagen geeft al sinds de jaren negentig judolessen aan mensen met een beperking, de zogenaamde G-Judoka’s. Van meet af aan zet hij zich in om jongeren en volwassenen met een beperking bij de judosport te betrekken. Hij heeft een toonaangevende voorbeeldfunctie op dit gebied. Hij is een voorvechter van de belangen van de verstandelijk en vaak meervoudig beperkte sporter. Door naar hen te luisteren en hen als zijn gelijke te behandelen zorgt hij er voor dat zij, ondanks hun beperking, meer zelfvertrouwen krijgen en zichzelf kunnen en mogen zijn.

Hij is eigenaar van Sportinstituut Verhagen waar ook 50 G-judoka’s trainen en hij is mede organisator van provinciale, landelijke en internationale toernooien voor (meervoudig) beperkte sporters. Ook begeleidt hij een team van G-judoka’s naar internationale toernooien en buitenlandse stages. Het team is in 2014 op stage naar Japan geweest, waar G-judoka’s een uitzondering zijn. Door de inzet van Rudi mochten ze als eerste G-team meetrainen aan de Kodokan Judo Universiteit. Als pleitbezorger en ambassadeur van de G-judoka’s levert hij zo een bijdrage aan de bewustwording in Japan, de bakermat van deze sport.

Rudi Verhagen maakt deel uit van de G-commissie van de Judo Bond Nederland district Limburg (2006-heden) en is organisator van de jaarlijkse G-stage. In 2014 stond hij aan de wieg van een uniek project: het Joutou Zorgsportcentrum Venray, een centrum voor top-G-judoka’s in Venray. De eerste aanzet voor deze faciliteit, waar de beperkte topsporter kan wonen, werken en sporten, is inmiddels gezet. Rudi Verhagen zet zich op een baanbrekende manier in voor mensen met een beperking en draagt hiermee bij aan de acceptatie en persoonlijke ontwikkeling van deze groep in onze samenleving.

Lees meer...

Resultaten werkconferentie Venrays Huis voor de Kunsten

75 vertegenwoordigers uit het kunst- en cultuurveld van Venray en omgeving hebben het concept voor het ‘Venrays Huis voor de Kunsten’ verkend. Medewerkers en gebruikers van Kunstencentrum Jerusalem, raads- en commissieleden, culturele ondernemers en inwoners die zich betrokken voelen bij kunst- en cultuureducatie zijn tijdens het Cultuurcafé bijgepraat.

Belangrijkste resultaten conferentie
Tijdens de conferentie hebben de deelnemers in een open, prettige sfeer het ‘Venrays Huis voor de Kunsten’ verkend en zijn de eerste ambities gedeeld. De conferentie heeft de regiegroep het volgende nader uit te werken beeld van de toekomstige organisatie gegeven: ‘Een kleine, gepassioneerde én zakelijke organisatie die de motor is van een nieuw netwerk dat wordt gevormd door iedereen die kunst en cultuur(educatie) aanbiedt en afneemt. Dus individuele cursisten (jong & oud), muziekverenigingen, (onderwijs)instellingen sámen met individuele of collectieve aanbieders van kunst en cultuur (educatie). Dit netwerk werkt vanuit betrokken partnerschap en is dus niet vrijblijvend.’

Hoe nu verder?
De regiegroep heeft nu bouwstenen om aan het werk te gaan. Ook hebben zij aandacht gevraagd voor een zorgvuldig vervolgproces. Het advies is het aanstellen om twee verkenners/sleutelfiguren aan te stellen die ieder met een opdracht aan de slag gaan. Eén met de inrichting van de nieuwe organisatie en een tweede persoon voor het ondersteunen van het huidige personeel van Kunstencentrum Jerusalem bij het vinden van hun nieuwe rol als zelfstandige/ partner in het genoemde netwerk.

Vervolgstappen
De regiegroep blijft graag betrokken bij de vervolgstappen. Zij bewaakt de verwerking van de opbrengsten van de werkconferentie en wil die geborgd zien in de verdere uitwerking door de verkenners. Het idee van de regiegroep is dat beide verkenners hun opdrachten in de winter 2015 - 2016 opleveren en daarbij de cultuurparners een belangrijke rol geven.

Lees meer...

Ambulancepost Venray tien jaar onderdak in brandweerkazerne

Venray houdt een ambulancepost. De ambulances en de bemensing krijgen vast onderdak in een deel van de brandweerkazerne aan de Plataanstraat.

De stichting Ambulancezorg Limburg-Noord krijgt een gedeelte van de kazerne tien jaar gratis in bruikleen. De ambulancedienst betaalt zelf de nodige aanpassingen die nog aan de kazerne gedaan moeten worden. Zo bouwt zij een unit in de kazerne en vervangt een poort door een op afstand bedienbaar exemplaar. Ook wil de dienst op het gedeelte van het dak dat in bruikleen wordt gegeven zonnepanelen plaatsen voor het opwekken van elektriciteit voor de unit.

Het college van de gemeente Venray hecht grote waarde aan een ambulancedienst. De brandweerkazerne is eigendom van de gemeente en de locatie is geschikt. Met de overeenkomst komt een einde aan de omzwervingen van de ambulancedienst binnen Venray. De ambulancedienst heeft nooit een vaste standplaats gekend.

Lees meer...

Nieuw treinstation in Grubbenvorst

Grubbenvorst krijgt aan de Burgemeester van Kempenstraat een nieuw treinstation. De voorlopige werknaam voor het toekomstige station is ‘Grubbenvorst-Greenport Venlo’. De komende maanden zal in nauw overleg met een werkgroep van bewoners uit Grubbenvorst een ontwerp voor de nieuwe stationsomgeving worden gemaakt. In die periode vinden tevens diverse onderzoeken plaats naar de effecten van onder andere geluid, luchtkwaliteit en milieu op de omgeving, zodat zo nodig maatregelen genomen kunnen worden. Het definitieve ontwerp voor de stationsomgeving zal naar verwachting eind 2016 via een bestemmingsplanprocedure bij de gemeente Horst aan de Maas ter inzage worden gelegd.

Het station in Grubbenvorst bedient straks de inwoners van Grubbenvorst en omgeving en Greenport Venlo. Qua verwachte aantal reizigers is het station vergelijkbaar met andere kleine stations op de Maaslijn.

Lees meer...

VieCuri maakt het verblijf voor kinderen en jeugd aangenamer

Het VieCuri ziekenhuis in Venlo heeft een compleet vernieuwde kinder- en jeugdafdeling. De uitstraling van de nieuwe afdeling is bijzonder en vanuit de beleving van het kind gekozen. Alles op de afdeling staat in het teken van ‘onder-water’ met een daarbij passend kleurgebruik. Ook de vormen en de foto’s van dieren komen voort uit dit thema. Zelfs de keuken op de verpleegafdeling kindergeneeskunde is heel specifiek ingericht voor de doelgroep en ziet er anders uit dan een keuken op een afdeling voor volwassenen? Op de afdeling is ook een prachtig ingerichte speelkamer.

Alle kamers op de verpleegafdeling kindergeneeskunde zijn eenpersoonsgezinskamers. Behalve het (verrijdbare) kinderbed, is er een bedbank en een badkamer. Dit biedt gelegenheid aan de ouders om dag en nacht bij hun zieke kind te blijven. Ook de kinderdagverpleging is er gesitueerd. Dat betekent dat kinderen die voor een kleine ingreep één dag naar het ziekenhuis komen, ook op de kinderafdeling terecht kunnen, bij hun leeftijdsgenootjes. Hierbij gaat het om ingrepen als amandelen knippen of buisjes plaatsen.

Als je om gezondheidsredenen naar het ziekenhuis moet is natuurlijk nooit leuk. Maar met deze aanpassingen wordt het verblijf wel iets aangenamer.

Lees meer...

Koninklijke onderscheiding voor Nel van Rijswijck- Martens

Burgemeester Hans Gilissen heeft een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan mevrouw Nel van Rijswijck-Martens (84) uit Oirlo. Mevrouw Van Rijswijck ontving de onderscheiding ter gelegenheid van de presentatie van het boek ‘Deportatie van onze jongens’.

Nel van Rijswijck is initiatiefneemster van het boek. In 2014 heeft zij de Stichting Ald Oeldere bereid gevonden met dit project aan de slag te gaan. Ze heeft in de loop der jaren vele dagboeken en gegevens over de Oirlose gedeporteerden verzameld. Mevrouw Van Rijswijck is sinds 1975 maatschappelijk actief, waarbij de nadruk ligt op het behoud en het uitdragen van het cultuurhistorisch erfgoed. Zo was zij betrokken bij de oprichting van de Stichting Ald Oeldere (1980) en vervulde van 1980 tot 2010 een bestuursfunctie, waarvan ruim 10 jaar als voorzitter. Ook was zij actief voor de Stichting Heemkundig Genootschap Castenray.

Lees meer...

’t Allemanscafé blijft sponsor SV Oostrum

‘t Allemanscafé in Oostrum blijft ook de komende jaren sponsor van zowel het vierde als vijfde elftal van SV Oostrum. Eigenaar Björn Leijssen (rechts op de foto), heeft dit jaar het vijfde elftal in nieuwe shirts gestoken. Volgend jaar is het vierde elftal aan de beurt. De sponsorovereenkomst loopt nog tot 2019.

Lees meer...

Waterschap breidt waterstand- en afvoermeters flink uit

Waterschap brengt de komende weken 66 extra waterstanden afvoermeters aan in beken, regenwaterbuffers en bij de waterkeringen langs de Maas. Het waterschap ontvangt zo sneller informatie over hogere waterafvoeren en kan sneller reageren bij (dreigende) calamiteiten. Op die manier wordt wateroverlast voor bewoners en bedrijven tegengegaan. Eind november moeten alle meters geplaatst zijn. Het waterschap beschikt dan over 200 meetpunten die de stand en/of de afvoer van het water in regenwaterbuffers, beken en de Maas kunnen weergeven.

Lees meer...

Enthousiaste reacties op het eerste kinderboek van Ten Duijf

Enkele maanden geleden verscheen het eerste kinderboek ‘Wijsmuts is jarig’ van Ten Duijf, die in deze regio o.a. bekendheid geniet als lid van het legendarische duo ‘Grad en Petran’.

Eén van de vele enthousiaste reacties die Ten Duijf kreeg was van de 6-jarige Quint uit Huijbergen in West-Brabant. Hij liet weten dat ‘Wijsmuts’ zijn lievelingsboek is en hij stuurde een mooie tekening van de omslag van het boek naar de auteur. Ook kwamen er diverse vrolijke reacties van kinderen uit onder meer Bloemendaal, Sleeuwijk en Den Haag. De avonturen van kabouter Wijsmuts, reus Jodokus, kater Roderik, heks Mathilde, vogeltje Piet-Piet en Jan de Wind worden inmiddels op vele plaatsen, o.a. op scholen voorgelezen.

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed