Koninklijke onderscheiding voor Nel van Rijswijck- Martens

Burgemeester Hans Gilissen heeft een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan mevrouw Nel van Rijswijck-Martens (84) uit Oirlo. Mevrouw Van Rijswijck ontving de onderscheiding ter gelegenheid van de presentatie van het boek ‘Deportatie van onze jongens’.

Nel van Rijswijck is initiatiefneemster van het boek. In 2014 heeft zij de Stichting Ald Oeldere bereid gevonden met dit project aan de slag te gaan. Ze heeft in de loop der jaren vele dagboeken en gegevens over de Oirlose gedeporteerden verzameld. Mevrouw Van Rijswijck is sinds 1975 maatschappelijk actief, waarbij de nadruk ligt op het behoud en het uitdragen van het cultuurhistorisch erfgoed. Zo was zij betrokken bij de oprichting van de Stichting Ald Oeldere (1980) en vervulde van 1980 tot 2010 een bestuursfunctie, waarvan ruim 10 jaar als voorzitter. Ook was zij actief voor de Stichting Heemkundig Genootschap Castenray.

Sinds 2003 maakt mevrouw Van Rijswijck deel uit van de Archeologische Werkgroep Venray. Zij heeft meer dan 30 jaar archeologische veldverkenningen verricht in Oirlo en omgeving en actief meegeholpen bij opgravingen. Ook was ze mede organisator van meerdere tentoonstellingen en nam ze het initiatief tot het oprichten van de twee oorlogsmonumenten in Oirlo en een jaarlijkse herdenkingsdienst. Mevrouw Van Rijswijck gaf regelmatig lezingen over archeologie en de Oirlose geschiedenis aan de leerlingen van de basisschool en hielp leerlingen van het voortgezet onderwijs met hun projecten. De uitgave van de boeken ‘Sporen die bleven’ (1996), ‘Oirlo in oorlog’ (2009), zowel als het vandaag gepresenteerde boek over de Oirlose gedeputeerden zijn mede door haar initiatief tot stand gekomen.

In het Venrays Museum was Nel van Rijswijck een vaste vrijwilliger en gastvrouw. Haar grote kennis over de Venrayse en Oirlose cultuurhistorie bracht zij gepassioneerd over op de bezoekers.

Als lid van de Dorpsraad Oirlo heeft ze jarenlang een prominente rol vervuld (1975-2003). Zij nam tal van initiatieven en droeg bij aan allerlei ontwikkelingen in het dorp. Zo stond ze aan de wieg van de bejaardengymnastiek, was ze betrokken bij de bouw van bejaardenwoningen in de beginjaren ’80 en werkte ze mee aan de renovatie van het Oirlose dorpsplein. Ondanks haar respectabele leeftijd schuift zij nog met regelmaat aan bij de vergaderingen van de Dorpsraad.

Mevrouw Nel van Rijswijck-Martens is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

terug naar boven