Waterschap breidt waterstand- en afvoermeters flink uit

Waterschap brengt de komende weken 66 extra waterstanden afvoermeters aan in beken, regenwaterbuffers en bij de waterkeringen langs de Maas. Het waterschap ontvangt zo sneller informatie over hogere waterafvoeren en kan sneller reageren bij (dreigende) calamiteiten. Op die manier wordt wateroverlast voor bewoners en bedrijven tegengegaan. Eind november moeten alle meters geplaatst zijn. Het waterschap beschikt dan over 200 meetpunten die de stand en/of de afvoer van het water in regenwaterbuffers, beken en de Maas kunnen weergeven.

Projectleider Marcel Rouwette: ‘De hevige regenbuien van het afgelopen jaar toonden aan dat ons meetnet aangepast moest worden. Het waterschap wil nog eerder en ook betere informatie ontvangen bij hogere afvoeren, zodat snel kan worden ingegrepen als dat nodig is. Alle nieuwe waterstandmeters worden aangesloten op het geautomatiseerde meetnet van het waterschap en kunnen op afstand worden uitgelezen. Het waterschap beschikt eind november in totaal over zo’n 200 waterstand- en afvoermeters. Deze meten op specifieke locaties het water van de beken, Maasdijken en de belangrijkste regenwaterbuffers in Zuid-Limburg. De meters worden met name geplaatst op locaties in bebouwd gebied, waar eventuele wateroverlast tot schade voor bebouwing kan leiden 

terug naar boven