Logo
Print deze pagina

Feestelijke opening ‘Brug’ Rooyse Wissel

De Rooyse Wissel bestaat dit jaar 15 jaar. Daar besteden ze op gepaste wijze aandacht aan, onder meer door de regio een cadeau aan te bieden. In samenwerking met de gemeente Venray werd besloten de brug in het wandelgebied Testrik/Kempkensberg (gemeente Venray) te vervangen. Met de brug wordt de verbinding tussen de Rooyse Wissel en de regio gesymboliseerd.

De brug werd op 21 oktober feestelijk geopend. Algemeen directeur Hyacinthe van Bussel en wethouder Ike Busser stonden in hun speeches stil bij de bijzondere plek die de Rooyse Wissel in de Venrayse samenleving inneemt. Beiden benadrukten ook de goede samenwerking tussen de Rooyse Wissel en de gemeente. De afdeling Bosbeheer van de gemeente Venray, de Rooyse Wissel en het Werkhuis (onderdeel van de Rooyse Wissel) werken sinds lange tijd samen. Cliënten van het Werkhuis onderhouden (samen met andere zorginstellingen) enkele wandelroutes in natuurgebieden in de gemeente Venray.

Na de speeches werd de brug ‘De Verbinding’ onder toeziend oog van cliënten, vertegenwoordigers vanuit de dorps- en gemeenteraad en de afdeling Bosbeheer officieel geopend. Hyacinthe van Bussel en Ike Busser openden de brug door een obstakel voor de brug weg te halen. De handeling symboliseerde de obstakels die we als kliniek hebben overwonnen in de afgelopen jaren, maar ook de obstakels die patiënten en cliënten moeten overwinnen om terug te keren in de maatschappij.  Door obstakels weg te nemen, ontstaat er ruimte voor  verbinding.

De brug is ontworpen, vervaardigd en geplaatst door cliënten van het Werkhuis. Het Werkhuis is een plek waar cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring opdoen, training volgen en ondersteuning krijgen om terug te keren op de arbeidsmarkt.

Naast de brug zijn ook een houten afrastering en een picknickbank gemaakt. Het hout dat is gebruikt, is afkomstig uit het bosgebied van Venray.

Ontwikkeld door Intoappsnwebs | Venray boeit! © 2020