Vincent van Gogh en VGZ ondertekenen ambitieuze meerjarenovereenkomst

Vincent van Gogh voor GGZ en zorgverzekeraar VGZ hebben een meerjarenafspraak afgesloten voor de periode t/m 2017. Partijen hebben in de meerjarenovereenkomst met elkaar afgesproken om intensief samen te werken op het gebied van kwaliteit van zorg, innovatie en klantbeleving. Met deze samenwerking willen Vincent van Gogh en coöperatie VGZ de zorg van de toekomst versneld vormgeven.

Frans van de Vranden, Chief Health Officer Vincent van Gogh: ‘We gaan steeds meer ambulant en thuis behandelen. Zelfs een ‘gedwongen behandeling thuis’ kan tot de mogelijkheden gaan behoren, waarbij cliënten alleen nog worden opgenomen als dwang om medicatie te gebruiken of indien het veiliger is om dat te doen. Dit alles volgens juridische mogelijkheden. Dit biedt voor de cliënt meer zorg-opmaat en is van invloed op de kosten van zorg. In een tijd waarin budgetten onder druk staan, is het belangrijk om gezamenlijk te werken aan kwalitatief goede zorg; zorg die tegemoet komt aan de wens van de patiënt en aansluit bij behandelvisies. Deze alliantie onderstreept de wens van zowel Vincent van Gogh als VGZ om ambitieuze plannen ook tot realiteit te laten verworden. In het belang van de cliënt.’

Kennis uitwisselen
Adriaan Baan, manager GGZ bij Coöperatie VGZ: ‘Coöperatie VGZ wil de zorg in Nederland betaalbaar houden voor haar verzekerden. Dat doen we per definitie niet alleen, maar juist samen met zorgaanbieders. We merken echter ook, dat de bekende productieprikkel bij aanbieders hierin nog wel beperkend kan werken voor onderlinge samenwerking. Door een meerjarenovereenkomst, gebaseerd op inhoudelijke doelstellingen zoals zorginhoud, innovatie en de cliënt, spelen financiële afspraken veel minder een rol in de samenwerking en ontstaat ook ruimte om met elkaar kennis uit te wisselen en de zorg van de toekomst vorm te geven. Mede daardoor kunnen we de zorg voor onze verzekerden verder verbeteren en betaalbaar houden’. In de overeenkomst zijn de hoofdlijnen voor de komende 2,5 jaar opgenomen op zorginhoud, financiën en samenwerking. Jaarlijks worden de details ingevuld en de diverse wijzigingen in wet- en regelgeving aangepast. De meerjarenafspraak is het gevolg van de goede samenwerking die in de afgelopen jaren tussen coöperatie VGZ en Vincent van Gogh Instituut ontstaan is en hiermee een vervolg krijgt. 

terug naar boven