Onderzoek naar nieuwe opzet Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord

Er komt een onderzoek naar alternatieve bedrijfsmodellen voor de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg- Noord. De vijftien Noord- en Midden-Limburgse gemeenten die samenwerken in de RUD hebben daarvoor deze week opdracht gegeven.

De gemeenten hebben tot het onderzoek besloten omdat ze alternatieven willen hebben voor de ‘gewone’ RUD, die het ministerie wil verplichten. Een RUD verzorgt in een regio voor een aantal gemeenten advisering voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu, bouwen en wonen en ruimtelijke ordening.

Netwerk-RUD
Wethouder Ike Busser van Venray is voorzitter van het RUDbestuur. Hij legt het hoe en waarom van het besluit uit: ‘Bij de oprichting van de RUDs in 2011 mochten de regio’s zelf een organisatievorm kiezen. Drie regio’s waaronder Limburg-Noord kozen voor een zogenaamde netwerk-RUD. Bij een netwerk- RUD blijven de toezichthouders en controleurs in dienst van de eigen gemeenten en werken ook vanuit het eigen gemeentehuis. Zo besparen we onder meer op organisatiekosten en huisvesting. De vijftien Noord- en Midden-Limburgse gemeenten zijn tevreden over de huidige organisatievorm van de RUD en willen die graag voortzetten. De minister wil het liefst dat alle RUDs in Nederland zelfstandige organisaties worden, met eigen personeel, kantoorpanden en wagenpark’, aldus Busser.

De Tweede Kamer heeft in september ingestemd met de plannen van de staatssecretaris. Als de Eerste Kamer eveneens instemt, betekent dit dat de netwerk-RUD Limburg-Noord in zijn huidige vorm op 1 januari 2018 ophoudt te bestaan. De gemeenten willen nu onderzoek doen naar organisatievormen en businessmodellen die voldoen aan de eisen van de wet, maar waar toch de pluspunten van de netwerk-RUD in verwerkt worden.

Voorkeursmodel en overgang
Alle gemeenten en de provincie hebben deze week ingestemd met de uitgangspuntennotitie. Donderdag 15 oktober heeft het bestuur van de RUD een besluit genomen over de uitwerking van de notitie. Als alles volgens plan verloopt nemen in december de besturen een besluit over het voorkeursmodel. 

terug naar boven