×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 948 niet laden
JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 945 niet laden
Slider

PvdA Venray bestaat 50 jaar Leo Blokhuis komt voor een college naar Venray

Foto: Dio van Maaren

Dit jaar in april was de PvdA Venray jarig en bestaat de Venrayse afdeling van de Partij van de Arbeid exact 50 jaar. Het toeval wil dat in hetzelfde jaar niet alleen de landelijke partij, maar ook de Limburgse afdeling van de PvdA 70 jaar bestaan.

Tijdens de algemene ledenvergadering werd dan ook besloten dat hier iets mee gedaan moest worden. Geen suffe receptie met anekdotes van de afgelopen 50 jaar, maar een fantastisch feest niet alleen voor PvdA’ers maar voor heel Venray en omstreken.

Lees meer...

Nagenoeg één op de zes Venrayse politici bedreigd

Doodsbedreigingen, vernielingen, dreigbrieven, fysiek geweld, scheldpartijen en beledigingen; bijna één op de zes Venrayse politici kregen er de afgelopen twee jaar mee te maken. Hoewel zij hier zelf nog wel mee kunnen omgaan, is dat voor hun families vaak lastiger. Dat is de uitkomst van onderzoek van Venray boeit!, dat 178 raadsleden, wethouders en burgmeesters uit de gemeenten Venray, Horst aan de Maas, Sint Anthonis, Boxmeer, Bergen, Deurne en Gemert-Bakel een vragenlijst opstuurde. 86 mensen vulden de enquête in.

Opmerkelijke cijfers in Venray
Van de 86 personen die de enquête invulden, gaven zeven aan de afgelopen twee jaar te zijn bedreigd. Dit komt neer op ruim acht procent. In het oog springend zijn de resultaten uit de gemeente Venray. Van de 24 politici uit Venray die de vragenlijst invulden, lieten er vijf doorschemeren dat zij de afgelopen tijd meermaals moesten dealen met dreigende bejegeningen. Hieruit kun je concluderen dat bijna één op de zes Venrayse politici de voorbije tijd bedreigd is geweest. Wanneer je je bovendien realiseert dat een kwart van de Venrayse politici de enquête niet invulde, zou dit cijfer zomaar nog hoger uit kunnen vallen. Naast de vijf bedreigde politici uit Venray gaf ook één politicus uit Horst aan de Maas en één uit GemertBakel aan de afgelopen twee jaar bedreigd te zijn geweest.

Lees meer...

10 jaar inVENtief

10 jaar geleden op 6-10-‘05 verscheen op de voorpagina van de Peel en Maas de kop: ‘We zijn verontrust en we gaan wat doen voor Venray’. De nieuwe lokale politieke partij inVENtief kondigde zich aan en vroeg de burgers mee te denken. Toen nog een club van 7 kritische en bewuste burgers bestaande uit o.a. Gerard Thijsen, Cees de Vocht en Piet Kienhuis. Deze ‘inVENtievelingen’ hebben heel hard gewerkt aan de lokale partij en zijn allen nog steeds actief en/of lid. Men had vooral voor ogen om de gemeentepolitiek uit de achterkamer te halen, transparantie te brengen en het dualisme in de raad echt uit de verf te laten komen. Dat was hard nodig.

Lees meer...

Van migratie naar integratie: waar liggen de kansen op een succesvolle integratie?

D66 Venray organiseert op vrijdag 30 oktober 2015 de debatavond ‘Jan en Alleman’. Het thema is ‘Van migratie naar integratie’, waarbij teruggeblikt wordt op vorige vluchtelingenstromen en welke kansen er zijn op een succesvolle integratie. Voor deze avond zijn enkele gastsprekers uitgenodigd, die vanuit hun ervaring met of expertise van dit onderwerp met elkaar in debat gaan. Gespreksleider is Jan van de Ven, Venraynaar en lid van Provinciale Staten. Het debat begint om 20.00 uur in Herberg De Klomp.

Uitgangspunt van het debat is een onderzoeksrapport van Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek (ISEO) van de Erasmus Universiteit Rotterdam: het Jaarrapport Integratie 2004. Daarin wordt gesteld dat Iraniërs en voormalige Joegoslaven goed integreren en zelfs bovengemiddeld scoren op educatie. Dit werd onlangs nogmaals bevestigd in enkele krantenartikelen in De Volkskrant en Telegraaf. Tijdens het debat zal met name teruggeblikt worden op de randvoorwaarden destijds vanuit huisvesting, onderwijs, arbeid en sport en hoe die ook nu kunnen leiden tot een succesvolle integratie.

Onder de naam ‘Jan en Alleman’ organiseert D66 Venray regelmatig debatavonden over actuele onderwerpen. Zoals gebruikelijk is iedereen uit de gemeente Venray van harte welkom om te komen luisteren of het gesprek aan te gaan. Het debat zal beginnen om 20.00 uur en ongeveer 45 minuten in beslag nemen. Daarna is er gelegenheid voor belangstellenden om met de gasten in discussie te gaan. Jan en Alleman – ‘Van migratie naar integratie’
Vrijdag 30 oktober 2015, aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur Herberg De Klomp, Merseloseweg 96, Venray (0478 510 036)

Lees meer...

Martijn van der Putten nieuwe Wethouder D66 Venray

‘Het land van de buurman is maar een keer te koop.’

De 25-jarige Venraynaar Martijn van der Putten treedt in de raadsvergadering van dinsdag 19 mei aan als nieuwe wethouder voor D66 Venray als opvolger van Hans Teunissen. ‘Een droomkandidaat!’, aldus een verheugde fractievoorzitter Daan Janssen. ‘Nadat ons bekend werd dat Hans Teunissen een serieuze optie zou zijn voor Gedeputeerde Staten in Maastricht, was Martijn de eerste waar we aan dachten’. Als geboren en getogen Venraynaar kent Van der Putten de gemeente als zijn broekzak en ook aan politieke ervaring is geen gebrek.

Lees meer...

SP Venray opent meldpunt ‘beZORGd’

Sinds 1 januari 2015 is er de nodige wetgeving veranderd, de mensen moeten vanaf die datum naar de gemeente als men bijvoorbeeld huishoudelijke zorg wil aanvragen of zorg voor de kinderen wil regelen. Gemeenten krijgen hier van ‘Den Haag’ flink minder geld en daar zit nu bij de SP de grootste zorg.

Lees meer...

Samen aan de slag, samen verantwoordelijk

Twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen zijn de nieuw benoemde wethouders van de gemeente Venray inmiddels al weer enkele weken aan het werk in het gemeentehuis. Samen met burgemeester Hans Gilissen zetten zij zich ervoor in om Venray leefbaarder, welvarender en veiliger te laten worden, staat in het coalitieakkoord. Het motto van het college van Burgemeester en Wethouders: ‘Samen aan de slag, samen verantwoordelijk’. Vertrekpunten zijn de ‘warme jas van Venray’ en de prettige diversiteit van Venray, als tweede stedelijke gebied van Noord-Limburg, behouden en versterken. Maar waar maken de wethouders zich sterk voor? Wat zijn hun speerpunten voor de komende vier jaar? Een korte introductie.

Lees meer...

Sterker & Socialer

Zorgen voor meedoen
• De Partij van de Arbeid kiest voor het gebiedsgericht werken.
• We gaan bij de decentralisatie van de AWBZ steeds uit van eigen kracht.
• De ontwikkeling van wijkteams wordt met kracht voortgezet.

Lees meer...

Verkiezingsactiviteiten PvdA Venray

pvda1De activiteiten van de PvdA Venray bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart a.s. bereiken langzamerhand een hoogtepunt. Vanuit onze uitvalbasis, het campagnehuis aan de Hofstraat 2a, bruist het! Tot en met de dag van de verkiezingen woensdag 19 maart aanstaande zijn wij elke werkdag van 11 tot 16 uur geopend.

Lees meer...

Politiek Café bij D66 Venray

Op vrijdag 14 maart zal er in de Pop-up Store van D66 Venray in de Schoolstraat het tweede Politiek Café plaatsvinden. Vaste onderwijscolumnist van Venray Boeit Jan van de Ven zal op 14 maart als gespreksleider optreden tijdens deze avond waar in twee rondes verschillende thema’s uit de gemeentepolitiek worden bediscussieerd.

Lees meer...

Speeddaten met CDA-ers bij Carwellness

Pascal van Nisselroy van Carwellness Venray stelt zijn wasstraat zaterdag 15 maart tussen 13.00 en 17.00 uur beschikbaar aan CDA-Venray. Iedereen is die middag welkom om zijn auto gratis te laten wassen. Tijdens deze gratis wasbeurt kan een CDA-kandidaat bij u in de auto plaats nemen. U kunt uw zorgen, wensen, tips en tops met de CDA-kandidaat overleggen.

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed