Logo
Print deze pagina

Huisartsen en gemeente Venray zoeken samenwerking

Huisartsen krijgen er steeds meer taken bij. Ook gemeenten worden vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor extra zorg- en begeleidingstaken. Om te voorkomen dat mensen straks niet meer weten waar ze moeten aankloppen met een hulpvraag, zoeken Venrayse huisartsen en de gemeente de samenwerking op.

Waarom en waar hebben gemeente en huisartsen elkaar nodig? Op dinsdag 14 januari kwamen de huisartsen en medewerkers van de gemeente Venray bij elkaar om dit thema te bespreken. Beide partijen willen uiteraard voorkomen dat mensen met een hulpvraag niet gehoord worden of niet meer weten waar ze moeten zijn. Wanneer is de gemeente aan zet en wanneer vooral ook niet? Deze afstemming krijgt op korte termijn een vervolg.
Op www.venray.nl/welzijnwerkenjeugd leest u meer informatie over deze ontwikkelingen. Ook vindt u hier een blog geschreven door Pieter van Wijk van Cohesie (samenwerkingsverband van huisartsen).

Veranderende rol huisarts
De rol van de huisarts is in de laatste 30 jaar flink veranderd. Een ontregelde diabetespatiƫnt werd vroeger bijvoorbeeld opgenomen in het ziekenhuis. Nu valt deze onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Ook voor veel kleine chirurgische ingrepen hoeft een patiƫnt niet meer naar het ziekenhuis, maar kan hij bij de huisarts terecht. De druk op de huisartsen wordt er de komende tijd niet minder op. Er gaat veel veranderen in de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg.

Extra taken gemeente
Ook gemeenten krijgen veel extra taken en verantwoordelijkheden. Dit biedt kansen om het sociale stelsel anders te gaan vormgeven. Dit moet bovendien met minder geld dan er nu voor beschikbaar is. De gemeente is al verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg. Per 1 januari 2015 komen daar de jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugd-GGZ en jeugd-begeleiding bij. Vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden ook diverse taken naar de gemeente gedecentraliseerd. Dit zijn de dagopvang, de (woon)begeleiding en het kortdurend verblijf. Tevens moet de gemeente de huishoudelijke hulp met 40% minder budget uitvoeren. De overige taken moet de gemeente met 15 tot 25% minder budget gaan uitvoeren.

Ontwikkeld door Intoappsnwebs | Venray boeit! © 2018