Betrokken onderzoekers VieCuri enthousiast

Ruim 1,3 miljoen subsidie van KWF voor kankeronderzoek

KWF kankerbestrijding heeft twee belangrijke subsidieaanvragen voor kankeronderzoek toegekend waarbij VieCuri Medisch Centrum is betrokken. In totaal wordt de komende jaren ruim 1,3 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor onderzoek naar oudere patiënten met kanker.

VieCuri logo jpgVieCuri is een topklinisch opleidingsziekenhuis, waar ook (wetenschappelijk) onderzoek plaatsvindt. Oncologie en ouderenzorg zijn twee belangrijke speerpunten van de ziekenhuizen in Venlo en Venray. Het is voor het eerst dat VieCuri onderzoeksgeld ontvangt van het KWF. Bij beide onderzoeken werkt VieCuri nauw samen met tal van onderzoekers, artsen van andere ziekenhuizen en huisartsen.

Onderzoek patiënten met longkanker
Dit onderzoek betreft een wetenschappelijke studie naar de mogelijke verbeteringen in de behandeling van longkanker bij ouderen. Voor dit onderzoek is de komende zes jaar 1.298.500 euro beschikbaar. Het onderzoek concentreert zich op de behandeling van mensen van 75 jaar en ouder met longkanker (stadium III niet-kleincellig). Voor de jongere patiënt met dit stadium longkanker, leidt een combinatie van gelijktijdig chemotherapie en radiotherapie tot de beste overleving. De vraag is of dat ook geldt voor de oudere patiëntengroep, die naast kanker vaak ook nog een chronische ziekte heeft. Het onderzoek wordt geleid door longarts dr. Anne-Marie Dingemans van het MUMC+, klinisch epidemioloog dr. Maryska Janssen-Heijnen van VieCuri Medisch Centrum en radiotherapeut-oncoloog dr. Judith van Loon van bestralingsinstituut Maastro Clinic. Het geldbedrag komt uit de Alpe d’Huzes opbrengsten die ten goede komen aan KWF kankerbestrijding. Klinisch epidemioloog dr. Maryska Janssen-Heijnen van VieCuri Medisch Centrum is verheugd over de toekenning: ‘Belangrijk doel bij de behandeling van ouderen met kanker is het behoud van een goede kwaliteit van leven. Daar kunnen we met dit onderzoek op inspelen. We ontwikkelen een instrument om te voorspellen welke oudere patiënten voordeel kunnen hebben bij deze behandeling en welke ouderen vooral (ernstige) gevolgen kunnen ondervinden.’

Nazorg patiënten met darmkanker Gezondheid en Welzijn - VieCuri - Logo KWF
Dankzij een subsidiebedrag van ruim een ton kan VieCuri, in nauwe samenwerking met huisartsen en het Tilburgse fusieziekenhuis Tweesteden/Sint Elisabeth, de nazorg bij oudere patiënten met darmkanker verbeteren. Met het subsidiebedrag wordt de komende maanden een concreet nazorgplan ontwikkeld voor patiënten met dikkedarm- of endeldarmkanker. Het nazorgplan is erop gericht om in een samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten de nazorg voor onze patiënten zo goed mogelijk te regelen. Dit beleidsonderzoek staat onder leiding van klinisch epidemioloog dr. Maryska Janssen-Heijnen van VieCuri Medisch Centrum. Klinisch geriater dr. Huub Maas coördineert dit onderzoek in het Tilburgse fusieziekenhuis Tweesteden / Elisabeth. ‘Dit project sluit volledig aan bij onze transmurale ketengedachte dat de eerstelijns- en tweedelijnszorg naadloos op elkaar moet aansluiten’, aldus chirurg-oncoloog dr. Paul Nijhuis van VieCuri. Hij is een van de leden van het Venlose projectteam. ‘In het nazorgtraject van darmkankerpatiënten willen we de verantwoordelijkheid van de zorg samen met de huisartsen op ons nemen. De zorg thuis en in het ziekenhuis moeten dusdanig op elkaar worden afgestemd dat de patiënt geen hinder meer ondervindt van nog steeds bestaande verschillen tussen onze organisaties.’

terug naar boven