Het vervullen van een kleine wens geeft groot plezier

De regionale Zonnebloemafdeling is de ‘Kleine Wensencampagne’ gestart. Gedurende 3 weken worden zowel nieuwe deelnemers als vrijwilligers geworven met als doel kleine wensen in vervulling te laten gaan.

De Zonnebloem zet zich in voor mensen, die door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd beperkingen hebben. Zij bezoeken deze mensen aan huis. Gewoon voor een praatje of een kopje koffie. Gezelschap, contact en een goed gesprek staan tijdens het bezoek centraal. De huisbezoeken leiden soms ook tot ondernemende initiatieven. Samen naar de film, een theatervoorstelling, het museum of een concert, gewoon een eindje wandelen, een middagje winkelen of een potje schaken.

De regio Venray wil heel graag de leeftijdsgroep 40 tot 65 jaar bereiken en bedacht daarvoor deze ‘Kleine Wensencampagne’. Zij hebben de laatste tijd gemerkt dat in deze leeftijdsgroep belangstelling bestaat voor de Zonnebloem. De Zonnebloem hoopt dat deze leeftijdscategorie hun wensen bekend wil maken. Wensers kunnen zich aanmelden via  www.zonnebloem.nl/venraywatwiljij of telefoonnummer 0478 - 512905.

Zonnebloemvrijwilligers zetten zich in voor mensen met lichamelijke beperkingen. Ze organiseren bezoeken aan huis, activiteiten buitenshuis, vakanties en evenementen om zo het leven van andere mensen te verrijken. De vraag naar huisbezoek en deelname aan activiteiten neemt nog steeds toe. De Zonnebloem stelt alles in het werk om die stijgende vraag bij te benen. Vanwege de vergrijzing zijn zij op zoek naar vooral ‘jonge’ vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen betrokken zijn bij allerlei activiteiten, maar ook vrijwilligers, die naast een drukke baan een paar uur per maand de handen uit de mouwen kunnen steken zijn van harte welkom. Wilt u iets betekenen voor mensen met lichamelijke beperkingen bij u in de buurt, bent u enthousiast en gemotiveerd en kunt u een luisterend oor bieden of op een andere manier als wensvervuller optreden, meld u dan aan via www.zonnebloem.nl/venrayikgamee of telefoonnummer 0478-532181.

In de gemeente Venray bestaan 6 heel actieve lokale afdelingen van de Zonnebloem, die zijn verenigd in een regionaal samenwerkingsverband. De Zonnebloem zorgt ervoor om mensen met een fysieke beperking onvergetelijke momenten te bezorgen. Dat is wat zij doen. Zodat zij optimaal van het leven kunnen genieten. Als vrijwilliger kun je dat op veel manieren mogelijk maken. Soms zit dat in iets heel kleins zoals in het vervullen van een kleine wens.

terug naar boven