Zorgprogramma’s en uw zorgverzekering

Voor diegenen die mij nog niet kennen, mijn naam is Niels Beurskens, huisarts bij huisartsenpraktijk Antoniusveld te Venray. Sinds 1 januari heb ik de praktijk van mijn voorganger Frans Schmeetz overgenomen.

Wij krijgen in onze praktijk op dit moment veel vragen over facturen van de zorgverzekeraars. Ik wil hier graag wat meer uitleg over geven. Iedereen in Nederland heeft een zorgverzekering. Deze bestaat uit een basisverzekering en eventueel een aanvullende verzekering. Ook heeft u een zogenaamd verplicht eigen risico, dat voor 2014 is vastgesteld op €360,-. Dat betekent dat u de eerste €360,= aan zorgkosten zelf moet betalen. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar de kosten. Niet alle medische zorg telt mee voor het verplichte eigen risico. De zorg door de huisarts valt onder de basisverzekering en wordt niet van het eigen risico afgetrokken. Aanvullend onderzoek, zoals laboratoriumonderzoek of een röntgenfoto valt wel onder het eigen risico. Afhankelijk van de hoogte van uw eigen risico moet u hier dus zelf een bijdrage aan betalen.

Sinds kort geeft uw zorgverzekeraar op uw factuur een uitgebreider overzicht van de zorgkosten die namens u gemaakt zijn. Een van die kosten heeft te maken met zogenoemde zorgprogramma’s. Zorgprogramma’s zijn opgezet voor mensen met een chronische aandoening zoals suikerziekte, longemfyseem of hart- en vaatziekten. Alle zorg die nodig is voor patiënten met die aandoening is in dit pakket vastgelegd. Dit gaat dan bijvoorbeeld over bezoek(en) aan uw huisarts of praktijkverpleegkundige, maar ook de diëtiste, podotherapeut, bloedonderzoek of een longfunctietest. Voor elk zorgprogramma is een vast bedrag vastgesteld. Dit is vastgesteld door de zorgverzekeraar en Cohesie Cure & Care. Cohesie is het samenwerkingsverband van huisartsen en andere zorgverleners in de regio. Samen maken zij afspraken over de zorgprogramma’s. Als u Cohesie Cure & Care op uw afschrift ziet staan, dan bent u opgenomen in een zorgprogramma. Deze zorg valt onder het basispakket en wordt dus niet afgetrokken van uw eigen risico.

Als u vragen heeft over uw factuur kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Vragen over een zorgprogramma kunt u het beste stellen aan uw eigen huisarts. Deze legt het u graag uit.

dr. Niels Beurskens, huisarts, Huisartsenpraktijk Antoniusveld

terug naar boven