Méér manieren om voor gezondheid te zorgen

De voorbereidingen voor de eerste informatiebeurs over aanvullende zorg in Horst en Venray aankomende zondag zijn in volle gang. Waar therapeuten en begeleiders vaak in rust en stilte hun werk doen, maken zij zich nu op om te vertellen óver hun werk, uit te leggen wat zij precies doen en waarom.

Ze komen bij elkaar om lezingen te verzorgen over thema's als het zelfregulerend en zelfgenezend vermogen van het lichaam, over huilbaby's en het trainen van hersengolven. Deze samenwerking is vrij uniek daar de meesten doorgaans alleen werken.

Ons menselijk organisme is niet alleen een fysiek lichaam. Het is ook een energetisch en een mentaal lichaam. We denken vaak dat we weten hoe het zit met ons. Maar ons denken en voelen is sterk gekleurd door onbewuste ideeën en fysieke gesteldheden. Echt weten hoe het met ons is, is helemaal niet zo gemakkelijk. Dat ingewikkelde geheel wat we zijn biedt veel ingangen om te zorgen dat we ons prettiger, vitaler voelen en beter kunnen functioneren. De medische ingang is de eerste maar er zijn er meer.

De diversiteit aan benaderingen en werkwijzen die zondag gepresenteerd wordt, weerspiegeld dat. Zo zijn er benaderingen die op het fysieke inwerken als chiropractie en manuele therapie, of op het energetisch fysieke geheel zoals homeopathie. Vanuit de natuurgeneeskunde worden allerlei facetten in samenhang benaderd. Er zijn ook werkwijzen en beoefeningen die het subtielere energiesysteem in ons vrijer maken zoals energetisch werk, yoga en mindfulness. Coaching en begeleiding helpen je om bewust te worden van patronen die onbedoeld sturend zijn voor hoe je je voelt en gedraagt.

Elke bezoeker zal zeker iets vinden wat hem of haar nieuwsgierig maakt. Gelegenheid tot in gesprek gaan en vragen stellen is er volop. Afbeeldingen en filmpjes zullen helpen om inzicht te verdiepen. Tijdens lezingen worden er werkwijzen gedemonstreerd. Reuma-, Parkinson-, en Dementie/Altzheimer- patiëntenverenigingen zijn aanwezig om ziekte gerelateerde vragen te beantwoorden. De groep Gezond Verstand informeert over haar activiteiten in de regio.

Om elf uur 's ochtends opent de beurs in Hotel Asteria te Venray, om half twaalf begint de eerste lezing over lichaamsgerichte psychotherapie en energetische therapie. Tot vijf uur is iedereen van harte welkom. De entreeprijs is €3, inclusief een kop thee of koffie. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis entree. Er is een speelhoek. Meer informatie is te vinden op website www.bewustgezondvenray.nl.

terug naar boven