Hoe bevorderen we een gezond gewicht bij jongeren?

Een paar weken geleden was ik aanwezig bij de startbijeenkomst van JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) Venray.

Het doel van de eerste bijeenkomst was om de ruim 50 aanwezige professionals die een link hebben met voeding en/of gezondheid te informeren en na te laten denken over hoe we er in Venray voor kunnen zorgen dat onze jongeren gezond kunnen opgroeien in een omgeving waar de gezonde keuze de normaalste zaak van de wereld is. Een doel waar ik als diëtist en voorstander van een zo gezond, gelukkig, oprecht en bewust mogelijk leven voor iedereen helemaal achter kan staan.

We hebben allemaal, direct of indirect, een link met jongeren. Willen we de gezondheid van jongeren positief beïnvloeden dan is het belangrijk dat we hierin samenwerken en afstemmen. Of we nu ouder zijn, mede-opvoeder, werkzaam zijn voor een voedingsmiddelenbedrijf , sportclub, school of werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Uiteindelijk zijn we allemaal in meer of mindere mate (mede) verantwoordelijk. Samenwerking en afstemming op elkaar is belangrijk om een goed resultaat hierin te bereiken.

We worden steeds zwaarder ook onze jongeren. Te zwaar als kind betekent vaak ook te zwaar als volwassene. Jongeren zijn de toekomst dus investeren in hun gezondheid en gewicht zal zeker zijn vruchten afwerpen. Over het algemeen eten kinderen (te) veel snoep en snacks, drinken ze (te) veel frisdrank en energiedrankjes. Jongeren worden op veel plaatsen en manieren verleid tot het kopen van snoep, snacks en suikerrijke drankjes. In de supermarkt , in de sportkantine, op school en via reclame.

Gezond eten en bewegen aantrekkelijk maken voor jongeren is belangrijk evenals het informeren over en inzichtelijk maken van het belang van gezonde voeding. Hiermee wordt de verantwoordelijkheid en de motivatie ook bij de jongeren en hun ouders gelegd. Vraag hierbij is wie hiervoor het beste kan worden benaderd: de ouders (met een kinderwens), (ouders met) kinderen tot 6 jaar, (ouders met) kinderen van 6-12 jaar en/of (ouders met) kinderen van 12-19 jaar?

Welke factoren zorgen voor een gezond(er) gewicht?

- gezonder eten, onder andere door het eten van meer groente en fruit
- water in plaats van gezoete dranken als basisdrank kiezen
- ontbijten
- eetpatroon van ouders positief beïnvloeden vanwege de voorbeeldfunctie die ze hebben |
- gezonde en acceptabele alternatieven aanbieden voor snoep en snacks
- meer bewegen
- langer borstvoeding geven, borstvoeding bevat stofjes die de gezondheid gunstig beïnvloeden

Samenwerking en afstemming

Op het moment dat we met zijn allen een positief stimulerende omgeving creëren waarin een goede gezondheid (lichamelijk, geestelijk, mentaal en sociaal), gezonde voeding en voldoende bewegen het doel is dan zal dit inspirerend en motiverend werken voor iedereen, zowel voor jongeren als volwassenen. Ik zet me er ook voor in!

Petra Kersten 

terug naar boven