Voor je kind doe je toch alles?

Het team Kind en Jeugd van Lionarons GGZ houdt zich bezig met onderzoek, behandeling of begeleiding van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Dit team heeft ervaring met de specifieke problematiek waarmee kinderen en jongeren kunnen kampen en bestaat uit:
• GZ-psychologen
• Orthopedagogen
• Basispsychologen
• Didactisch deskundigen
• Psychodiagnostische medewerkers
• Logopediste
• Psychiater

Ouders, eventueel in overleg met leerkrachten of andere betrokkenen, kunnen bij ons terecht voor het uitvoeren van onderzoek en observatie, individuele en groepsbehandelingen of met vragen over de opvoeding en gedrag bij kinderen. Wij bieden bovendien begeleiding voor ouders en kinderen. Hierbij wordt ondersteuning geboden in de opvoeding en het omgaan met moeilijk gedrag. Jongeren hebben hun eigen problematiek die ze vaak liever niet met hun ouders bespreken. Denk hierbij aan problemen op school of thuis, eetproblemen, twijfels over seksuele onderwerpen, somberheid, identiteitsvragen en (faal)angst. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen daarom op eigen initiatief contact met ons opnemen voor hulp.

Onderzoek en observatie
Een goede diagnose is de eerste stap op weg naar de beste aanpak voor problemen. Het team Kind en Jeugd biedt observatie en onderzoek op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid, dyslexie, ADHD, autisme en gedrags problemen op school of thuis. Behandeling of begeleiding van iedere jeugdige is anders. Vandaar dat wij een groot scala aan behandel- en begeleidingsmogelijkheden hebben dat individueel of in groepsverband wordt aangeboden. Bij individuele behandelingen wordt één op één gewerkt aan de behandeling van bijvoorbeeld eet- of slaapproblemen, problemen op school, angsten, somberheid of identiteitsproblemen. Tevens wordt bij kinderen tot 12 jaar de mogelijkheid van speltherapie geboden, waarbij zij al spelende leren om te gaan met vervelende of traumatische gebeurtenissen.

In groepsverband verzorgen wij o.a.:
• Sociale vaardigheidstraining: verbeteren van sociale en emotionele vaardigheden en het ontwikkelen van zelfvertrouwen
• Faalangst reductietraining: leren omgaan met angsten en stress volle situaties
• Emotie regulatietraining: beter leren omgaan met emoties en boosheid
• Plezier op school: voorbereiding op de overgang naar het voortgezet onderwijs voor aanstaande brug- klassers
• ADHD of ASS training: accepteren van en leren omgaan met ADHD en Autisme
• Echtscheidingsgroep: leren omgaan met de gevolgen van een echt- scheiding
Het aanbod van de groepstrainingen is afhankelijk van de aangemelde problematiek.

Samenwerken
Ons team hecht veel waarde aan een goede communicatie. Voor een juiste aanpak van de problematiek is het van belang dat rekening gehouden wordt met alle factoren in het leven van de jeugdige. Niet alleen de thuissituatie is belangrijk, maar ook de situatie op school en de omgang met anderen. Wij werken dan ook nauw samen met andere zorgverleners zoals huisartsen, jeugdartsen, andere GGZ-instellingen en Bureau Jeugdzorg. Men kan zich aanmelden via het toegangsteam van de gemeente of Centrum Jeugd en Gezin en huisarts. Het secretariaat zal u informeren over de gang van zaken en u enkele vragen stellen die van belang zijn voor een goede verwerking van uw aanmelding.

Wij hebben sinds kort een locatie in Venray. Na de aanmelding krijgt u een telefonische uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Bij kinderen tot 16 jaar is het van belang dat beide (gezaghebbende) ouders toestemming geven voor de aanmelding. Het secretariaat zal u daartoe een toestemmingsverklaring sturen die u beiden moet ondertekenen. Tijdens dit eerste gesprek bespreekt u de klachten en problemen met de hulpverlener. Zodra duidelijk is wat er aan de hand is, legt de hulpverlener uit met welke zorg uw kind het beste geholpen kan worden. Samen stelt u een behandelplan op dat de leidraad zal zijn voor de hulpverlening. Begeleiding is afhankelijk van het type klachten.

Geen wachtlijsten
Voor kinderen is het van belang dat er zo snel en zo dichtbij als mogelijk hulp geboden wordt. Bij Lionarons is er geen wachtlijst en wordt u zo snel als mogelijk geholpen. Voor aanvullende informatie over de behandelmogelijkheden en de vergoedingen kunt u contact opnemen met het secretariaat:
Tel: 045 560 02 24
of onze website bezoeken op: www.lionarons-ggz.nl
Adres locatie Venray: Keizersveld 9, Venray  

terug naar boven