Waarom worden we ziek of sterven we aan ziekten?

Onze samenleving en daarmee onze manier van leven heeft zich in de loop der eeuwen steeds meer van de natuur vervreemd, vooral de laatste 100 jaar. Door onze huidige geneeskunde zijn we ziektes gaan beschouwen als processen, veroorzaakt door vreemde indringers zoals bacteriën, virussen of schimmels.

De uitspraak, het lichaam maakt zichzelf ziek, oftewel we hebben een auto-immuunziekte, komen we steeds vaker tegen. Vraagt zich iemand wel eens af of dit wel klopt?

De behandeling hiertegen is meestal alleen gericht op vernietiging en symptoombestrijding. Een voorbeeld wat iemand mij ooit gaf: ‘Brand het controlelampje van je oliepeil in je auto, dan haal je toch het lampje eruit?’ Probleem opgelost!

Door mijn jarenlange praktijkervaring en het doorlopen van mijn eigen ziekten, ben ik er nu van overtuigd dat het toch net even iets anders werkt. De invloed van de psyche laat men hierbij helemaal buiten beschouwing, hoewel iedereen een psyche heeft en men zonder niet kan leven. Ook onze voeding en een natuurlijke levenswijze wordt radicaal in de wind geslagen, zo kun je bijvoorbeeld diabetes type 2 binnen korte tijd medicamentloos oplossen door een ander voedingspatroon te volgen.

De uitspraak dat stress ziek maakt weet iedereen maar wat doen we ermee?

Dit alles heeft ten gevolg dat we niet ingrijpen als het noodzakelijk is en teveel of het verkeerde doen op het moment dat niets doen eigenlijk de beste remedie is. De Biologische Natuurwetten die in kaart gebracht zijn door de Duitse arts Dr. R.G.Hamer maar eigenlijk al eeuwen oud zijn, is in wezen de oergeneeskunde, die er altijd al is geweest, laat ons inzien dat we vaak precies het tegenovergestelde doen van wat op dat moment zinvol zou zijn volgens de natuur.

De biologische natuurwetten omschrijven nauwkeurig de oorzaak en het verloop van alle lichamelijke en psychische (ziekte)processen die bedoeld waren als een biologisch zinvol overlevingsmechanisme van de natuur.

Door zich kennis te geven en het bestuderen van die biologische natuurwetten krijg je weer inzicht in jezelf en je omgeving. Je krijgt weer grip op je leven en angsten en onjuiste denkbeelden verdwijnen alle ziekten krijgen hun plaats en zijn niet langer de verdoemenis die op ons neerstreek.

Natuurgeneeskunde Venray organiseert op 28 maart een introductiedag voor mensen die hier in geïnteresseerd zijn, gesproken door Bert van Grondelle. Informeer uzelf zolang u gezond bent en ben kapitein van eigen schip. Voor informatie zie: www.natuurgeneeskundevenray.nl

terug naar boven