×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 948 niet laden

Burgers van Venray

Tijdens de voorbije maanden heeft de onafhankelijke stuurgroep Burgers van Venray een noodkreet geplaatst. Zowel in dit weekblad als op facebook werd met deze noodkreet aan de inwoners van de gemeente Venray medewerking gevraagd om het voortbestaan van de website mogelijk te maken. Vanwege het ontbreken van financiële middelen kwam dit voortbestaan immers ter discussie te staan. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft afwijzend gereageerd op ons verzoek voor een eenmalige financiële ondersteuning in de exploitatie, hoewel zij aangeeft waardering te hebben voor dit burgerinitiatief.

Lees meer...

Het regent lintjes in Venray

Ter gelegenheid va

n de lintjesregen 2016 zijn door burgemeester Hans Gilissen 12 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt.

Mevrouw Lien Heldens-Arts (76)
Lien Heldens-Arts zet zich al jarenlang belangeloos in voor de Venrayse samenleving, in het bijzonder voor de ouderen en ernstig zieken. Zij is een onvermoeibare vrijwilliger met het hart op de juiste plek. Zo was ze vanaf 1982 de kartrekker van het Beukenrode koor. Als activiteitenbegeleidster heeft ze altijd een luisterend oor. Lien ging wekelijks naar Beukenhof om daar de handen uit de mouwen te steken en nog steeds staat zij altijd klaar.

Lees meer...

Website wordt belangrijkste kanaal van gemeente Venray

Niet alleen vragen van inwoners en bedrijven snel en goed beantwoorden, maar beter nog: voorkomen dat inwoners vragen hebben. Dat is het doel van de dienstverlening van de gemeente Venray. Belangrijke rol in de dienstverlening van de gemeente speelt de nieuwe Toptakenwebsite.

‘Waarvoor bezoekt een klant de website van de gemeente Venray?’ Die vraag stond centraal bij het inrichten van de toekomstige website. Uit onderzoek onder Venrayse klanten is vastgesteld waarvoor inwoners, bedrijven en instellingen de gemeentelijke website het meeste bezoeken. Dat zijn Toptaken. U moet dan denken aan zaken als een paspoort, verhuizing, vergunning of aanvraag van subsidie.

Lees meer...

Tweede proef parkeren van start

In Venray is nog tot en met zondag 31 januari het parkeren op alle openbare parkeerplaatsen helemaal gratis. Vanaf maandag 1 februari gaat de tweede proefperiode van start. Dan kun je tegen een gereduceerd tarief parkeren bij slagboomparkeerplaatsen en de parkeergarage en is het parkeren op alle andere openbare parkeerplaatsen gratis.

Lees meer...

Waarderingspenning voor Toos Voermans

Toos Voermans – Van Ool heeft de Bronzen Waarderingspenning van de gemeente Venray uitgereikt gekregen. Zij kreeg de penning uitgereikt door burgemeester Hans Gilissen op de jaarvergadering van de KBO Oirlo bij gelegenheid van haar afscheid van het bestuur.

Toos Voermans (75) is vanaf 2005 bestuurslid van de KBO, afdeling Oirlo. Als bestuurslid bepaalde ze mede het algemene beleid en bewaakte dit tijdens de vele verenigingsactiviteiten. Daarnaast is Toos al vele jaren (mede)organisator en stimulator van de wekelijkse jeude- boulesactiviteiten en de jaarlijkse uitwisselingen met andere KBOafdelingen. Zij spant zich in om zo veel mogelijk Oirlose senioren te betrekken bij de wekelijkse kaartmiddagen en daarnaast organiseert zij jaarlijks een meerdaagse reis voor zo’n 40 tot 50 leden. Ook van de maandelijkse kienmiddagen en de wekelijkse fietstochten in de zomer was ze medeorganisator. Tevens is Toos Voermans een van de drijvende krachten achter de jaarlijkse bedevaarten naar Smakt, Kevelaer en Wittem.

Toos Voermans zet zich verder al vele jaren geheel belangeloos in voor de oudere inwoners van de kern Oirlo en is daarmee een voorbeeld voor velen. Er wordt nooit tevergeefs een beroep op haar gedaan. Door haar persoonlijke benadering draagt ze haar steentje bij aan de onderlinge sociale binding en activering van de ouderen in Oirlo en de omliggende kernen. 

Lees meer...

Mooi burgerinitiatief in Vredepeel Een eigen gemeenschapsaccomodatie

Inwoners van Vredepeel willen de dorpskerk uitbreiden met een gemeenschapshuis. Het huidige gemeenschapshuis is aan een grondige renovatie toe en van daaruit is het idee naar voren gekomen om ‘functioneler’ met de (bestaande) accommodaties om te gaan. Door de dorpsraad en de besturen van parochie en gemeenschapshuis is nagegaan of de huidige en toekomstige wensen en behoeften van Vredepeel op een andere wijze gerealiseerd kunnen worden dan in de huidige afzonderlijke accommodaties. Uit de drie besturen is een werkgroep ‘Vredepeel in Balans’ geformeerd die als uitgangspunt meegekregen heeft dat Vredepeel een eigen gemeenschapsaccommodatie wil behouden voor ontmoeting, recreatie en culturele activiteiten. Het plan is te komen tot één gemeenschappelijke accommodatie in Vredepeel. Dit houdt dus in de transformatie van het huidige kerkgebouw tot gemeenschapshuis plus kerk, sloop van het huidige gemeenschapshuis en vernieuwing van de dorpskern.

Lees meer...

Koninklijke onderscheiding voor Eef Zeelen

Locoburgemeester Jan Loonen heeft een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Eef Zeelen (71) uit Venray. De heer Zeelen ontving de onderscheiding ter gelegenheid van het Nieuwjaarstoernooi in het Bouledrome.

Eef Zeelen is de afgelopen jaren op een intensieve manier betrokken geweest bij de jeu de boules sport. Vele jaren was hij voorzitter van JBC 80 Venray. Naast de algemene leiding van de vereniging organiseerde hij wedstrijden en toernooien, onderhield de contacten met de media en representeerde de club bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond. Naast JBC 80 Venray kent de gemeente Venray nog zes andere jeu de boules verenigingen. Door het gebrek aan een goede binnen accommodatie was er nagenoeg geen gelegenheid om in de periode november tot maart de sport te beoefenen. De vraag hiernaar werd echter steeds groter. In 2007 werd dan ook door een werkgroep onder voorzitterschap van Eef Zeelen de aanzet gegeven tot het realiseren van een Bouledrome, een binnen- en buitenaccommodatie waar alle verenigingen gehuisvest kunnen worden, wedstrijden en toernooien kunnen plaatsvinden en overige activiteiten in relatie tot de jeu de boules sport georganiseerd kunnen worden. De werkgroep werd in 2009 een stichting, eveneens onder voorzitterschap van Zeelen. Een intensief traject van overleg met de diverse verenigingen en gemeente (de keuze van een geschikte locatie, de ontwikkeling van de plannen, de financiering, de bouw, het opstellen van een beleidsplan etc.) volgde. De accommodatie werd in het najaar van 2012 in gebruik genomen.

Eef Zeelen is verder als scheidsrechter, wedstrijdleider en docent actief geweest voor de Nederlandse Jeu de Boules Bond (2010- 2014). De Bond spreekt haar waardering uit voor de positieve en kwalitatief hoogstaande trainingen die hij verzorgde.

Eef Zeelen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Lees meer...

Zonnig Zeker Venray verlengd de inschrijving tot 1 februari 2016

Sinds de campagnestart in oktober en na de twee drukbezochte informatiebijeenkomsten in het gemeentehuis hebben zich inmiddels meer dan 530 huishoudens aangemeld. Een groot succes! De organisatie Zonnig Zeker Venray heeft besloten de inschrijftermijn te verlengen tot 1 februari 2016. Ook bij Venray Energiezuinig hebben zich reeds meer dan 100 mensen voor advies gemeld.

Rendement en terugverdientijd
Het zelf opwekken van duurzame energie met zonnepanelen was nog nooit zo aantrekkelijk als nu. De terugverdientijden zijn tegenwoordig 5 tot 7 jaar. Dat betekent dat men na 7 jaar gratis groene stroom heeft. Het financiële rendement op de investering is gemiddeld 12% per jaar. Bovendien kan iedereen de btw over de aanschaf terugvragen bij de Belastingdienst. Welke (spaar)bank kan daar tegenop?

Lees meer...

Budgetkring Venray: Bewust omgaan met geld

Vind jij het leven ook zo duur? Zou jij meer willen overhouden? Sparen voor leuke dingen in plaats van krap zitten? Doe mee in een Budgetkring en ervaar dat je meer kunt doen met minder. Het is geen cursus of praatgroep, maar een werkgroep waarin je gestimuleerd wordt om bewust met je geld om te gaan.

Grip krijgen op jouw budget
Een budgetkring is een groep van ongeveer acht personen waarin je gestimuleerd wordt bewust en zorgvuldig om te gaan met je geld en met je leven. Het is een leefstijlprogramma met de unieke aanpak van ‘Gelukkig met Genoeg’. Een Budgetkring wordt begeleid door een getrainde kringbegeleider. Het leuke van de Budgetkring is dat je concreet bezig bent met grip krijgen op jouw budget.

Lees meer...

Regionale afspraken over wonen in Noord-Limburg

De acht Noord-Limburgse gemeenten (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Venlo, Venray, Peel en Maas) en de provincie Limburg hebben een regionale structuurvisie Wonen opgesteld. Met deze visie wordt sturing gegeven aan de regionale woningmarkt. Het ontwerp van de regionale structuurvisie Wonen ligt vanaf 10 december, gedurende 6 weken, ter inzage. Daarna zal de structuurvisie aan de raden van de acht gemeenten ter vaststelling worden aangeboden.

Lees meer...

Collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen

Zorg is duur en soms onverwacht nodig. Een goede zorgverzekering is daarom belangrijk. U staat dan niet voor onverwachte of hoge kosten als u zorg nodig heeft. De gemeente Venray biedt mensen met een laag inkomen een goede, collectieve basisen aanvullende zorgverzekering aan bij VGZ. De aanvullende verzekering vergoedt onder andere fysiotherapie en oefentherapie, brillen en lenzen, hoortoestellen, steunzolen, tandartskosten en de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Lees meer...

Politiebureau Venray verandert openingstijden

Het politiebureau Venray verandert vanaf 1 januari 2016 haar openingstijden. De politie hoopt zo geld te besparen dat ze kan gebruiken voor ‘meer blauw op straat’. Steeds meer inwoners stellen hun vragen aan de politie telefonisch of digitaal. Ook kunt u op deze manier aangifte doen voor veel zaken. Een bezoek aan het politiebureau is dus niet altijd meer nodig.

Openingstijden vanaf 1 januari 2016
Maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00
Vrijdagavond 18.00 - 21.00
Zaterdag 13.00 - 17.00
Zondag Gesloten

Aangifte op locatie
Op maandagavond kunt u tussen 18.00 en 21.00 uur aangifte doen op locatie. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 0900-8844. U kunt ook digitaal aangifte doen. Kijk op www.politie.nl voor de mogelijkheden.

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed