Onderwijslab!

Begin deze week stond het onderwijs weer eens flink ter discussie. Het Centraal Plan Bureau presenteerde het zeer gedetailleerde en genuanceerde rapport Kansrijk Onderwijsbeleid, waar verschillende media dan weer fijne ongenuanceerde berichten over konden schrijven. Vaak berichten die het rapport weinig eer aan deden en voorbij gingen aan de context en het doel van het rapport.

janvandevenHet is goed dat er maatschappijbreed gediscussieerd wordt over de kwaliteit van ons onderwijs. We hebben er natuurlijk ook allemaal ooit mee te maken gehad en daarom hebben we er ook allemaal een duidelijke, ervaringsgerichte mening over. In het onderwijs zelf spreken we altijd over drie onderwerpen waar wij Nederlanders met zijn allen menen expert in te zijn: Het weer, de opstelling van het Nederlands elftal (iets minder in de spotlights momenteel) en het onderwijs. De discussies rondom #Onderwijs2032 hebben eerder aangetoond dat nationale onderwijsdebatten alle kanten uitvliegen, waarbij eenieder het denkt beter te weten.

De constante ondermijning en intwijfel- trekking van de professionaliteit van leerkrachten stuit mij ondertussen steeds meer tegen de borst. Zouden deze opgeleide professionals niet zelf het beste weten wat goed is voor het onderwijs of (nog belangrijker!) goed is voor hun kinderen? Als dit namelijk niet zo is, waar leiden we ze dan toe op? Blijkbaar is het vertrouwen flinterdun, want steeds weer wordt er vanuit ons publiek bestuur ingegrepen, gestuurd en bijgesteld. Mijn mening is dat juist deze ondermijning, constante in-twijfel-trekking en daarbij de (financiële) onderwaardering die er heerst voor het docentenvak de situatie er niet beter op maakt. Laat het onderwijs aan het onderwijsveld zelf. Er gaat verschrikkelijk veel goed en natuurlijk kan er nog een heleboel beter. Dat weten we zelf ook wel!

Gelukkig zijn er ook andere bewegingen binnen onderwijsland te ontdekken. Bewegingen die juist pal achter de docent gaan staan. Ik heb zelf vorig jaar mogen deelnemen aan Onderwijspioniers, waar leerkrachten met innovatieve onderwijsideeën in tijd, geld (€ 4000,-) en coaching werden begeleid om hun idee in de praktijk te brengen. Dit schooljaar zijn de eerste leerkrachten ook begonnen binnen het LerarenOntwikkelFonds (LOF) wat in principe Onderwijspioniers in het kwadraat is (budgetten tot € 75000,- voor een innovatief plan). Iedere keer als ik bij de LerarenLabs van het LOF als dagvoorzitter heb mogen optreden, dan stuiter ik van de onderwijsenergie terug naar huis. Tel daarbij op het feit dat er onlangs (eindelijk) een motie aangenomen is in de Tweede Kamer die leerkrachten meer tijd verschaft om hun onderwijs voor te bereiden of te ontwerpen en de lichtpuntjes dienen zich aan.

Afgelopen vrijdag werd tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota in het Limburgs Parlement ook nog een belangrijke stap gezet. De oprichting van een Limburgs Onderwijslab waar innovatieve initiatieven kunnen worden voorgedragen om het onderwijs toekomstbestendiger te maken zal ervoor zorgen dat leerkrachten en andere onderwijsmensen direct invloed kunnen gaan uitoefenen op broodnodige onderwijsontwikkelingen in onze provincie. Niet meer op de achterbank, maar juist achter het stuur met de ene voet op het gaspedaal en de andere op de rem. De beste onderwijsideeën ontstaan namelijk zelden in een kamer vol ambtenaren, politici of bestuurders, maar juist in de lerarenkamers en klaslokalen!

JAN

twitter
@janvandeven81

  • Beoordeel dit item
    (0 stemmen)
  • Gepubliceerd in Column
  • Lees 1623 keer
terug naar boven