Goed voor mekaar!

Wat was dat een zure appel vorige week. Terwijl haar juf en klasgenootjes een heus wereldrecord gingen neerzetten in de Beekse Bergen, was mijn dochter gekluisterd aan bed en bank. De koorts woedde al 3 nachten en 2 dagen op en af door haar lichaam, waardoor op donderdagochtend de kogel door de kerk ging: niet mee op schoolreisje. Niet zomaar een schoolreisje, maar één die bijgeschreven zou worden in het World Guinness Book of Records. Twintig scholen met in totaal 3000 kinderen zorgden voor dit nieuwe record, waaronder ongeveer 250 kinderen van De Keg in Venray. Het was niet toevallig dat juist deze Venrayse school mocht deelnemen aan dit mooie (en zoals ik van andere ouders al vernam ook vermoeibare) evenement op uitnodiging van het Liliane Fonds.

Jaarlijks organiseert deze liefdadigheidsorganisatie een actie onder de noemer ‘Wij trekken aan de bel’. Op die dag maken basisschoolleerlingen door heel Nederland heen 1 minuut lang zoveel mogelijk herrie op hun schoolplein of in hun klas. Hiermee vragen ze aandacht voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden die door hun handicap niet naar school kunnen. Wereldwijd maar liefst 23 miljoen kinderen! Omdat De Keg al sinds de eerste editie van deze actie zijn stem laat horen, werden ze samen met die 19 andere scholen beloond met dit bijzondere uitje. Oog voor elkaar met een gezonde blik naar buiten! Niet alleen zeggen dat je hier als school voor staat, maar dat ook op iedere mogelijke manier proberen uit te ademen.

Het was dan ook niet verrassend dat er binnen de Venrayse zoektocht naar vruchtbare grond voor inclusief onderwijs in Veltum werd neergestreken. Sint Anna blijkt veel te duur voor een nieuw te bouwen Talentencampus, SPOVenray leek er ook niet heel erg happig op om die kant uit te bewegen. Daarbij komt dat er bij een verhuizing naar nieuwbouw op Sint Anna de nodige leegstand veroorzaakt zou worden, aangezien bestaande scholen hun schoolgebouwen (deels) dienden te verlaten. Gelukkig wordt er met de gang naar Veltum, mits goedgekeurd door de Venrayse gemeenteraad, toch voor gezorgd dat kinderen die speciale ondersteuning binnen het onderwijs nodig hebben vanaf augustus 2017 ook daadwerkelijk in Venray terecht kunnen. Goed voor mekaar!

Wat mij betreft niet alleen omdat een kern als Venray zulke faciliteiten hoort te bieden, maar ook een broodnodige ontwikkeling binnen het Passend Onderwijs, een resultaat van het onbetaalbaar geworden speciaal (basis)onderwijs. Kinderen die voorheen naar een speciale school moesten, blijven nu vaker in de reguliere klas. Dat laat natuurlijk onverlet dat er altijd kinderen zullen blijven die speciale aandacht en ook speciaal onderwijs nodig hebben. De expertise die leerkrachten binnen deze vormen van onderwijs met zich meebrengen is daarbij broodnodig om de juiste voorwaarden te kunnen scheppen om Passend Onderwijs mogelijk te maken. Om de leefwerelden van die kinderen zoveel mogelijk af te kunnen stemmen met alle andere kinderen, is het een prachtig vooruitzicht dat er straks onder een dak wordt gespeeld, geleerd en geleefd. Voor kinderen, ouders én leerkrachten!

Vorige week kreeg ik als ouder een brief vanuit De Keg. Samen met basisschool Coninxhof zullen zij na instemming van de gemeenteraad een gebouwlijke ontwikkeling ingaan om in nauwe samenwerking met Focus (speciaal basisonderwijs) en Buitengewoon (speciaal onderwijs) een breed palet aan onderwijs binnen Venray onder één dak te gaan verzorgen met behoud van eigen identiteit. Een prachtig initiatief waarbij inclusiviteit voorop staat. Het past precies bij deze twee Venrayse basisscholen die bol staan van culturele verscheidenheid en waar oog is voor elkaar. Iedereen hoort erbij en kijkt naar elkaar uit. Goed voor mekaar!  

  • Beoordeel dit item
    (1 Stem)
  • Gepubliceerd in Column
  • Lees 1422 keer
Meer in deze categorie: « Rugzak! Oekraïne »
terug naar boven